5 โรคร้ายที่มากับยุง

การเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ นอกจากจะต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินโดยการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” แล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังก็คือ “การป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด” เพราะถึงแม้ “ยุง” จะตัวเล็ก แต่พิษสงร้ายแรงไม่ใช่เล่น นอกจากจะสร้างความรำคาญแล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดมาสู่คนอีกด้วย