โรคข้อเสื่อม

โรคข้อเสื่อมเป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการปวดข้อที่พบได้บ่อย

โรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มโรคข้ออักเสบ ผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อมส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อหรือข้อติด และมีอาการบวมรอบๆข้อ