5 สาเหตุของอาการผิวหนังอักเสบภูมิแพ้

โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ (ATOPIC DERMATITIS)
โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ เป็นโรคผิวหนังอักเสบที่อาการเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว พบบ่อยในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ สาเหตุหลักมักเกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางพันธุกรรม กล่าวคือ ในผู้ป่วยที่มีประวัติเยื่อบุตาอักเสบ แพ้อากาศ ไอ  จาม หรือหอบหืด มักจะมีคนในครอบครัวผู้ป่วยที่มีประวัติโรคภูมิแพ้ของเยื่อบุต่าง ๆ เช่นกัน