นิ้วล็อค (Trigger Finger)

นิ้วล็อค (Trigger Finger) คืออะไร
โรคนิ้วล็อค (Trigger Finger) มีสาเหตุจริงๆมาจากพฤติกรรมที่ใช้มือผิดธรรมชาติ โดยปัจจุบันพบมากในกลุ่มคนเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ที่จะป่วยเป็นโรคนิ้วล็อคกันมากขึ้น เนื่องมาจากสังคมเมืองที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน